000000258902 - شماره ثبت وویودای مازوویی ما

حیوانات خانگی دوستانه

ما حیوانات را دوست داریم و هیچ مانعی نمی بینیم که اجازه دهیم سگ شما در طول درمان در کلینیک ما شما را همراهی کند. ما به خوبی می دانیم که حیوانات خانگی چگونه بر سلامت روان ما تأثیر مثبت می گذارند، بنابراین اگر بخواهید، ما آماده می شویم تا سگ شما را برای دوره درمان بپذیریم.

سوالات خود را جستجو کنید

آیا کسی نزدیک است که در مبارزه با او شکست بخورد

اعتیاد؟

آیا به دنبال هر گونه کمکی هستید یا

پشتیبانی تخصصی؟

خط کمک 24/7

سوالی دارید؟

وبلاگ ما را در رسانه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید