000000258902 - Số đăng ký Voivodeship Masovian của chúng tôi

Thân thiện với thú cưng

Chúng tôi yêu động vật và chúng tôi thấy không có trở ngại nào trong việc cho chó đi cùng bạn trong quá trình điều trị tại phòng khám của chúng tôi. Chúng tôi biết rất rõ thú cưng ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần của chúng ta như thế nào, vì vậy nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ chuẩn bị chấp nhận chú chó của bạn trong thời gian trị liệu.

Tìm kiếm câu hỏi của bạn

CÓ AI ĐANG THUA CUỘC CHIẾN VỚI KHÔNG

NGHIỆN?

BẠN ĐANG TÌM KIẾM BẤT CỨ GIÚP ĐỠ HAY

Hỗ trợ của chuyên gia?

Đường dây trợ giúp 24/7

CÓ CÂU HỎI NÀO?

Chia sẻ blog của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email