000000258902 - Nasz numer rejestracyjny w województwie mazowieckim

Współuzależnienie – cicha choroba bliskich

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie to emocjonalne i behawioralne zaburzenie, które dotyka ludzi
blisko związanych z osobą uzależnioną. Można je traktować jako “chorobę zarażoną”
od osoby uzależnionej, choć w rzeczywistości jego korzenie są zazwyczaj głębsze i
bardziej złożone. Współuzależnione osoby często nie zdają sobie sprawy z własnego
problemu i skupiają całą swoją energię na próbie zarządzania lub kontrolowania
życia osoby uzależnionej.

Charakterystyka współuzależnienia

Współuzależnienie charakteryzuje się wieloma zachowaniami i uczuciami, takimi jak:
● Nadmierne poczucie odpowiedzialności za czyny i uczucia innych ludzi,
szczególnie osoby uzależnionej.
● Tendencja do negowania problemu. Współuzależnione osoby często nie chcą
lub nie potrafią przyznać, że mają problem.
● Brak dbałości o siebie. Zdrowie, zainteresowania, czy nawet podstawowe
potrzeby są często pomijane na rzecz dbania o osobę uzależnioną.
● Strach przed porzuceniem i obsesyjne myślenie o tym, co inni myślą lub czują.
● Trudności w wyznaczaniu granic w relacjach z innymi ludźmi.

Skąd się bierze współuzależnienie?

Choć współuzależnienie często rozwija się w rodzinach, gdzie występują problemy z
uzależnieniem, jego przyczyny są bardziej złożone. Mogą to być traumatyczne
przeżycia z dzieciństwa, takie jak zaniedbanie emocjonalne, przemoc czy inne formy
nadużyć. Wielu ekspertów wskazuje również na dysfunkcyjne wzorce komunikacji i
zachowań w rodzinie jako czynniki przyczyniające się do rozwoju współuzależnienia.

Leczenie współuzależnienia

Leczenie współuzależnienia jest podobne do terapii uzależnień. Skupia się na:
● Uświadomieniu problemu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie i
zaakceptowanie, że ma się problem.
● Terapii indywidualnej i grupowej. Pomaga w zrozumieniu źródeł problemu i
pracy nad zmianą dysfunkcyjnych wzorców zachowania.
● Wsparciu w grupach samopomocowych, takich jak Al-Anon czy CoDA
(Współuzależnieni Anonimowi).

Podsumowanie

Współuzależnienie jest cichą chorobą, która często pozostaje nierozpoznana i
nieleczona. Osoby współuzależnione potrzebują wsparcia i zrozumienia, aby
przełamać dysfunkcyjne wzorce zachowań i zacząć dbać o swoje własne potrzeby.
Odkrycie własnego współuzależnienia i podjęcie działań w celu jego leczenia to
pierwszy krok w stronę zdrowego życia i zdrowych relacji.

Wyszukaj swoje pytania

CZY KTOŚ BLISKI PRZEGRYWA WALKę Z

UZALEŻNIENIEM?

SZUKASZ RZETELNEJ POMOCY LUB

WSPARCIA EKSPERTÓW?

Całodobowa Infolinia Pomocy

MAsz PYTANIA?

UDOSTĘPNIJ NASZ BLOG NA TWOICH SOCIAL MEDIA

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email