Detox

Detoksowi w warunkach terapeutycznych zwykle towarzyszą leki, obserwacja lekarska i poradnictwo.